Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Homoindekerk.nl is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Homoindekerk.nl richt zich op kerken, kerkenraden, kerkleden, ambtsdragers, pastorale werkers, jeugdleiders en ieder die zich betrokken voelt bij de plaats van homo’s in de kerk.

De website bevat persoonlijke verhalen, preken, artikelen, boekrecensies, toespraken, beleidsstukken, besluiten van kerken (landelijk en plaatselijk), catechese- en gespreksmateriaal en verwijzingen naar audio- en videomateriaal. Het materiaal is grotendeels geschreven of ontwikkeld binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Vind uw weg De documenten zijn gegroepeerd in herkenbare categorieën die u aantreft in de horizontale menubalk. Verder geeft de zoekfunctie u de mogelijkheid alle documenten te selecteren waarin uw zoektermen voorkomen.

Ga naar www.homoindekerk.nl