Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Wat is een vertrouwenspersoon?
U kunt onze vertrouwenspersoon benaderen als u problemen of verwarring ervaart met betrekking tot seksueel misbruik in de kerkelijke relaties. Of andere problematieken die o.a. hieronder staan vermeld. De vertrouwenspersoon maakt ook deel uit van het pastorale team van de gemeente. Mocht een gemeentelid liever een vrouw spreken, dan kan iemand anders van het pastorale team gevraagd worden. Daarnaast hebben we samen met de vertrouwenspersonen uit de GKV van Heemse een netwerk opgericht. Dat betekent o.a. dat dit de gemeenteleden de mogelijkheid biedt met een vraag of probleem naar een vertrouwenspersoon buiten de eigen kerkelijke gemeente te gaan, als ze dat liever willen.

Wat is seksueel misbruik binnen de gemeente?
Iedere uiting van verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag:

  • Opzettelijk of onopzettelijk
  • Gewenst dan wel ongewenst
  • In de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen

Door wie? Door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker (predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid e.d.) waardoor ten opzichte van een gemeentelid vanuit de gezagspositie:
vertrouwen geschonden wordt en de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt.

Waar kan een vertrouwenspersoon nog meer voor zijn?
Dat kan zijn voor bv. pesten, treiteren, roddelen, negeren, stalken, agressie, (huiselijk) geweld, bedreigingen, machtsmisbruik, discriminatie, ook wanneer je anders geaard bent of andere problemen waar je mee worstelt.

Wat doet het met de mens?
Slachtoffers kunnen een trauma oplopen. Het is een gebeurtenis die door de aard en de omstandigheden overweldigend is. Je hebt er geen woorden voor. Je kunt het geen plek geven door de heftigheid, het onverwachte en de onvoorstelbaarheid door de omstandigheden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
De taak van een vertrouwenspersoon is mensen met vragen of problemen zoals hierboven geschetst, eerste opvang te verlenen. De vertrouwenspersoon wil vooral een luisterend oor zijn. Hij/zij kan u helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. De vertrouwenspersoon mag met die informatie niets doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De vertrouwenspersoon moet zich houden aan de volgende instructies:

  • Er worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan aan de kerkenraad.
  • Geheimhouding is verplicht met betrekking tot leden uit het netwerk of de kerkenraad.
  • De vertrouwenspersoon werkt volledig zelfstandig. Hij/zij kan overleggen met het netwerk van vertrouwenspersonen.
  • Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor.
  • Bij eventuele vervolgstappen wordt u verder begeleid door Het Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties. Het Meldpunt is gespecialiseerd op dit gebied.

 

Wanneer benaderd u ons?
Houd het niet geheim, maar neem iemand in vertrouwen als u met problemen zit op dit gebied. Slachtoffers zijn regelmatig bang dat hun probleem te onbeduidend is, maar nemen daarmee zichzelf niet serieus.

Hier volgen de adressen van vertrouwenspersonen in de gemeente Marslanden en in de gemeente Heemse:

Marslanden:


Heemse:
Christine Gerrits                                   Nel Kramer                              Cora Dam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.