Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Wij zijn een jonge gemeente die sterk in ontwikkeling is. Wij willen betrokken zijn met de mensen die God om ons heen heeft geplaatst. We mogen omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en we mogen omzien naar mensen in onze wijk Marslanden. Maar we mogen ook om zien naar mensen die verder van ons afstaan.

Lees meer: Gemeente

Met veel mensen, jong en oud, willen we iedere zondag om 9:30 en 14:30 uur samenkomen in ons kerkgebouw, De Levensbron.

Lees meer: Erediensten

Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. De Levensbron.

Deze naam danken wij aan de Bron van ons leven, Jezus Christus onze Heer. Zijn naam willen wij belijden, en dat doen we ook graag rond het woord van God, de Bijbel. Elke zondag ontmoeten wij Hem en elkaar in ons kerkgebouw, De Levensbron.

Lees meer: De Levensbron

ds. J. Werkman

De Gereformeerde Kerken heten gereformeerd, omdat ze het stempel willen dragen van de Reformatie uit de zestiende eeuw. Dat was een omvangrijke beweging in de West-Europese kerken die aandrong op herstel en verbetering van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Aan die beweging zijn vooral de namen van Maarten Luther (1483-1546), Hyldrich Zwingli (1484-1531) en Johannes Calvijn (1509-1564) verbonden.

Lees meer: Gereformeerd?