Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. De Levensbron.

Deze naam danken wij aan de Bron van ons leven, Jezus Christus onze Heer. Zijn naam willen wij belijden, en dat doen we ook graag rond het woord van God, de Bijbel. Elke zondag ontmoeten wij Hem en elkaar in ons kerkgebouw, De Levensbron.

Zo zijn we een jonge gemeente die betrokken wil zijn met de mensen die God om ons heen heeft geplaatst. We mogen omzien naar elkaar binnen onze gemeente, en we mogen omzien naar mensen in onze wijk Marslanden. Maar we mogen ook om zien naar mensen die verder van ons afstaan.

We worden door Jezus zelf de wereld in gestuurd. Zo mag het levende water door ons heen stromen en mensen om ons heen ook raken en vullen. Zo mogen wij de liefde van Christus doorgeven. Dat is zijn opdracht aan ons. We nodigen u als bezoeker van harte uit om verder te kijken op onze site. En wees vooral welkom in onze gemeente tijdens onze samenkomst.

Ieder die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.