Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Iedere zondag worden de diensten in de Levensbron uitgezonden.   
De diensten beginnen om 9.30 uur en 14:30 uur.

Live Kijken:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending

 

 

Live luisteren:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (mp3)

of

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (m3u)

 

 

Problemen met live luisteren, klik hier.

 

Hieronder staan de diensten van de afgelopen weken.
Het is mogelijk om deze te beluisteren en te downloaden

 

Opnames - GKV Heemse-Marslanden

Opnames
 • Stilte
  Votum en groet
  Ps. 36,3
  Gebed met GK 181,1a.2m.3v.4m.5v.6m.7v.8a
  Bijbellezing 1 Petrus 1,1 – 2,3
  Verkondiging over 1 Petrus 1,22 – 2,3
  ELB 459
  Geloofsbelijdenis
  LB 345,3
  Dankgebed en voorbeden
  Collecte 1e Diaconie | 2e Zending
  Ps. 119,40
  Zegen

 • Votum en zegengroet
  Ps 62: 1
  Wet
  Ps 103: 3,8
  Gebed
  Lezen: Joh. 1: 35-51
  Ps 148: 1,5
  Tekst: Joh. 1: 49-51
  Preek met als thema:

  DE BELIJDENIS VAN NATANAËL EN HET ANTWOORD VAN JEZUS

  1. Die belijdenis was: ‘U bent Gods Zoon die mensen in het verborgene ziet’
  2. Dat antwoord was: ‘Ik ben de Mensenzoon die engelen openlijk gebiedt’

  Ps. 91: 5,6,7,8
  Gebed
  Collecte 1e Diaconie | 2e Zending
  GK06 Gez. 162: 1,2,3,4
  Zegen

 • Stilte
  Votum en groet met Votum en groet
  Lezen onderwijs formulier 4 (2016)
  Gebed
  Geloofsbelijdenis met GK 175b (wisselzang)
  Uitnodiging
  Viering
  Aan tafel lezen 1 Petrus 1,8-9
  Bij het verlaten van de tafel zingen Ps. 81,12
  Dankgebed
  Lezen uit de Bijbel 1 Petrus 1,13-21
  Verkondiging
  Ps. 99,1.3.4
  Dankgebed en voorbede
  Collecten
  GK 182,5.6
  Zegen

 • Stilte
  Votum en groet
  LB 405
  Lezen onderwijs formulier 1 (2016), Instelling
  GK 198,1
  Tien Geboden door: Lezen onderwijs formulier 1, Jezelf toetsen + Uitnodiging en terugwijzing
  GK 198,2
  Lezen onderwijs formulier 1, Bemoediging
  GK 198,3
  Lezen onderwijs formulier 1, Christus gedenken
  GK 198,4
  Lezen onderwijs formulier 1, Onderwijs, Eenheid met Christus en zijn broeders en zusters
  Gebed
  Opw 347
  Nodiging aan tafel
  Lezen formulier 1, Opwekking
  Viering
  Tafel 1 lezen 1 Petrus 1,1-2
  Bij het wisselen zingen Ps. 81,1
  Tafel 2 lezen 1 Petrus 1,3-5
  Bij het wisselen zingen Ps. 81,4
  Tafel 3 lezen 1 Petrus 1,6-7
  Bij het verlaten van de tafel/ wisselen Ps. 81,7
  Tafel 4 lezen 1 Petrus 1,13-16
  Bij het verlaten van de tafel zingen Ps. 81,8
  Dankzegging (2), incl. voorbeden
  Collecten
  GK 184,3
  Zegen

 • Stilte
  Votum en groet
  GK 160
  Doop Noud van der Veen
  Sela In het water van de doop
  Gebed
  Lezen uit de Bijbel Markus 10,13-16
  Verkondiging
  NB Ps. 84
  Geloofsbelijdenis met ELB 289
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten 1e Kerk, 2e Rente
  LB 415,1.2
  Zegen, Amen met LB 415,3

 • Welkom, mededelingen
  Votum en zegengroet
  Z: LB 314
  De Tien Woorden
  Z: GK 119: 65
  Gebed
  L: Openbaring 1: 1-11
  Z: GK 19: 4
  T: Openbaring 1: 3
  Verkondiging (1e deel)
  Z: LB 313: 1 en 2
  L: Formulier om dienaren van het woord te bevestigen
  Z: GK 162: 3, 4, 6 en 9
  Handdruk ds. Woudt voor ds. Bondt
  Bijdrage van de kinderen
  L: Openbaring 1: 12-20
  T: Openbaring 1: 20
  Verkondiging (2e deel)
  Z: GK06 Gz. 171
  Dankgebed en voorbeden, af te sluiten met zingen Onze Vader
  Collecten 1e Kerk, 2e Rente
  Z: Opw 574
  Zegen

 • Votum en groet
  Zingen: Lb 314: 1, 2, 3
  Gebed
  Lezen: Psalm 8
  Zingen Psalm 104: 1, 7, 9
  preek
  Zingen Psalm 8a: 1, 2, 3, 4
  Belijdenis van het geloof
  Zingen GK 253: 1
  Dankgebed
  Collecte 1e De Luisterpost/Bralectah, 2e Kerk
  Zingen Opwekking 586
  Zegen
  Deurcollecte: Gambia

 • Zingen: Psalm 27: 2
  Mededelingen van de kerkenraad
  Votum en zegengroet
  Zingen: Psalm 42: 1, Psalm 42a, Psalm 42: 3
  Zingen: Psalm 143: 4, 8
  Gebed
  Lezen: Psalmen 62
  Zingen: Psalm 3: 1, 2
  Preek
  Zingen: Opwekking 717
  Wet van de HERE
  Zingen: GK 177: 1, 3
  Dankgebed en voorbede
  Zingen: GK 167
  Collecte 1e De Luisterpost/Bralectah, 2e Kerk
  Zingen: LB 801: 1, 2, 5, 7, 8
  Zegen
  Deurcollecte: Gambia

 • VOTUM en GROET
  LvdK GEZANG 460 : 1,2,3
  Geloofsbelijdenis van Nicéa
  LvdK GEZANG 460 : 4, 5
  Gebed
  LEZEN: Mt 16 : 24-28 + 26 : 31-46
  GK06 PSALM 25 : 1, 2, 4
  HC Zondag 49 (projecteren)
  VERKONDIGING “NIET MIJN WIL, MAAR …”
  GK06 PSALM 25 : 6, 7
  Dankgebed
  Collecte
  LvdK GEZANG 257
  ZEGEN

 • Votum en zegengroet
  Zingen GK Ps. 93 :1-3
  De tien woorden
  Zingen Opwekking 687
  Gebed
  Lezen: Matt. 8 : 23 – 27
  Zingen Liedboek 935
  Lezen: Lukas 8 : 22 – 25
  Zingen GK Ps. 89 : 3, 4, 5
  Verkondiging over Markus 4 : 35 – 41
  Zingen GK Ps. 121 :1-4
  Gebed
  Collecten
  Zingen LvK 445 : 3
  Zegen