Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Iedere zondag worden de diensten in de Levensbron uitgezonden.


De diensten beginnen om 9.30 uur en 14:30 uur, 

- Alle erediensten zullen tot in ieder geval 1 juni geen doorgang vinden

- Er wordt de komende weken op zondag om 9.30 uur een overdenking vanuit de kerk uitgezonden.

Klik op het Givt logo om gebruik te maken van Givt  
Geen Givt App? Onderstaand rekeningnummer kunt u gebruiken om de collecten over te maken. U mag het in 1 bedrag overmaken OVV de beide collectes van die week. Diakenen zorgen dat het op de goede plek terecht komt.

NL81 RABO 0119 4188 86 Diaconie GKV HeemseMarslanden.


Live Kijken:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending

 

 

Live luisteren:

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (mp3)

of

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending (m3u)

 

 

Problemen met live luisteren, klik hier.

 

Hieronder staan de diensten van de afgelopen weken.
Het is mogelijk om deze te beluisteren en te downloaden

 

Opnames - GKV Heemse-Marslanden

Opnames
 • Welkom, mededelingen
  Psalm 42a
  Votum en groet
  Ps. 139,1.3.6.11
  Gebed
  Kindmoment Luisterlied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker
  Lezen in de Bijbel Jona 1
  Verkondiging
  Ps. 96,1.2.3
  Tien Woorden
  Luisterlied: Opwekking 564
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten
  NLB 413,1.2.3
  Zegen

 • Stilte, votum en groet
  Opwekking 518 Heer
  Bidden
  Kindmoment
  Lezen in de Bijbel Jona 2
  Verkondiging
  Opwekking 807
  Tien Woorden
  Luisterlied U geeft rust
  Jongerenchallenge
  Danken en bidden
  Collecte via Givt app
  Opwekking 612
  Zegen

 • Votum en zegengroet
  Z: Ps. 84: 3 en 6 (GK06)
  De Tien Woorden
  Z: Gez.155: 1, 3, 4 en 5 (GK06)
  Gebed
  Lezen: Genesis 5 (NBV)
  Z: Ps. 25: 6 en 7 (GK06)
  Tekst: Genesis 5: 24 (vertaling 1951)
  Verkondiging
  Z: Opwekking 687
  Dankzegging en voorbede
  Collecte
  Z: Ps. 73: 9 en 10 (GK06)
  Zegen

 • Welkom, mededelingen
  Stilte, votum en groet (samen gesproken)
  NB Ps. 103 : 1 en 3
  Bidden
  Kindmoment
  Lezen in de Bijbel Jona 3
  Verkondiging
  NLB 117a : 1 en 2
  Samenvatting Tien Woorden
  Geloofsbelijdenis (samen gesproken)
  GK06 Gz. 64,1.2.3.4
  Jongeren Challenge
  Danken en bidden
  Opw 609
  Zegen (samen gesproken)

 • Welkom, mededelingen
  Stilte, votum en groet (gesproken, samen met gemeente)
  Ps. 36,2
  Tien Woorden
  NB Ps. 86,2.3
  Gebed
  Kindmoment
  Lezen in de Bijbel Jona 4
  Verkondiging
  Luisterlied Psalmen voor Nu 103
  Jongeren challenge
  Danken en bidden
  Collecten (Givt app)
  GK 177,1.2.3.4
  Zegen

 • Welkom, mededelingen
  Zingen Ps. 116,1 en 5 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
  Votum en groet
  Zingen Opw 244 Welzalig de man die niet wandelt
  Tien Woorden (Deuteronomium 5)
  Gebed
  Kindmoment met ‘Jozef had een jas’
  Lezen in de Bijbel Jeremia 7,1-15
  Tekst Jeremia 7,5-7
  Verkondiging
  Zingen Ps. 102,8.9.10 (God is een bevrijder)
  Luisterlied: Opw 826 De Heer is mijn bevrijder
  Jongerenchallenge
  Danken en bidden
  Collecten via de Givt app
  Zingen Sela Blijf in mij
  Zegen

 • Bij het binnendragen Abba, Vader
  Welkom door Bert
  Luisterlied: Psalm 116
  Gebed
  Luisterlied: (Sela) Ik zal er zijn door 3 kinderen gezongen
  Lezen uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13 en Judas, vers 20-21 door José
  Overdenking
  Luisterlied: U zij de glorie
  Gedicht door Margreet
  Luisterlied: Wat de toekomst brengen moge
  In memoriam door Margriet en Teja
  Dankgebed door Hans
  Bij het uitdragen Lichtstad met uw paarlen poorten

 • Welkom en mededelingen
  Paar inleidende woorden op thema
  Stil gebed
  Votum en groet
  De Tien Woorden
  Lezen uit de Bijbel Romeinen 8 : 18-30
  Korte overdenking
  Zingen GK 225
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten
  Zegen
  Opwekking 818
  Preek
  Opwekking 585

 • Welkom, mededelingen
  Stilte, votum en groet
  Zingen Ps. 98,1.3
  Kindmoment
  Zingen NLB 416,1
  Lezen in de Bijbel: Matteus 28:16-20, Matteus 9:35-38, Matteus 10:7-8 en Johannes 14:12-14
  Verkondiging
  Zingen HH683
  Tien Woorden (na Pinksteren)
  Onderwijs bij bevestiging ambtsdragers
  Zingen NLB 345,3
  Jongerenchallenge
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten via Givt
  Zegen
  Zingen GK 246,1.2.3

 • Welkom, mededelingen
  Stilte, votum en groet
  Zingen Sela, Doop
  Bediening Heilige Doop aan Helena Meijer
  Lezen onderwijs doopformulier 3
  Na de doop zingen Opw. 518
  Lezen in de Bijbel: 1 Johannes 3,1-3 (Bijbel in Gewone Taal)
  Tekst Matteüs 28,19b
  Verkondiging
  Geloofsbelijdenis
  Dankgebed en voorbeden
  Collecten via Givt
  Zingen NLB 704,1.2.3
  Zegen