Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Ds. D. de Jong

 

 Votum en groet
LB 25A (Mijn ogen zijn gevestigd)
Gebed
L Luc.10,1-20
DNP 122 (Wat was ik blij toen mij een stem)
T Luc.10,5.6
Preek
LvK 32:1,2,4,5 (Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden)
Apostolische geloofsbelijdenis
GK 247:7 (Aan God de Vader gloria)
Dankzegging en voorbede
Collecte
LB 838:1,2,4 (O grote God die liefde zijt)
Zegen