Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Ds. H. Bondt | Marslanden

 

 

Thema: Wie ben ik?

 

Welkom, mededelingen

Ps. 42a, Als een hert dat verlangt naar water

 

Votum en groet (samen gesproken)

Ps. 139,1.3.6.11

Gebed

Kindmoment Luisterlied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk

Lezen in de Bijbel Jona 1

Verkondiging

Ps. 96,1.2.3

Tien Woorden

Luisterlied: Opw. 564 De wedloop https://www.youtube.com/watch?v=On61fjT3Fyw

Dankgebed en voorbeden

Collecten

NLB 413,1.2.3 Grote God, wij loven U

Zegen (samen gesproken)