Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maart 2014
 

 

 

De mooie oorlog!

 

 

Hoe kun je een oorlog nu mooi noemen? Het gaat in deze periode niet over een fysieke oorlog, maar over de geestelijke strijd die we moeten voeren.


Een harde strijd, maar ook mooi. Hoe blijf je staande in deze strijd en hoe hou je het vol
in deze strijd? Hierover gaat week 5 van het thema’ Thuis in Gods huis’.

 

De akker (uit de gelijkenis van Matteüs 13) is de wereld, zegt Jezus. Dat is de situatie van nu, waarin wij nu leven, de werkelijkheid van vandaag. Een wereld met goed en kwaad.

De duivel die actief aan het zaaien is in de samenleving, in de kerk, in jouw gezin, in jouw eigen hart.

Overal waar Jezus mooie dingen doet, daar ligt de duivel op de loer om het te verpesten. En altijd gaat het geniepig en stiekem. Naast goede dingen wordt meteen onkruid gezaaid. Naast het goede plantje van oprechte aandacht en zorg voor een ander, zaait de duivel het plantje van hebzucht en trots.

Je hebt het goed met elkaar als gemeente, maar altijd ergens is de duivel bezig om relaties te vernielen en mensen elkaar te laten wantrouwen. Je doet een dag iets goeds en moois, maar meteen de volgende dag verzint de duivel iets waarmee je hard en pijnlijk op je gezicht gaat …

 

Typisch de duivel. Het is zijn handelsmerk. 

 

Denk er alstublieft niet te makkelijk over: ach, een beetje onkruid… Nee!
Anderen ten val brengen, kapotmaken – daar gaat het om. Bij u / jou dat plantje
van geloof dat Jezus heeft gezaaid uitrukken, verstikken en kapotmaken. Dat is de strijd die woedt op de akker. Tussen goed zaad en onkruid. Tussen goed en kwaad. Tussen geloof en ongeloof. Tussen God en de duivel.

Ben jij je ervan bewust?

 

Vraag aan God om je alert en wakker te houden.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Februari 2014
 
Inmiddels (feb 2014) zijn we als gemeente alweer enige maanden bezig met het thema " Thuis in Gods huis". 
Gedurende dit thema proberen we als gemeente bezig te zijn met de betekenis van eigentijds gereformeerd zijn. Vragen die hierbij spelen zijn: Waar gaat het om bij gereformeerd zijn en wat is de toekomst voor gereformeerde kerken. 
Inmiddels zijn we aanbeland bij het vierde thema " Charismatisch of profetisch". Dit thema gaat in op de kracht van de Geest en de toenemende aandacht die de Geest krijgt binnen gereformeerde kerken. Maar gaat het nu echt om de Geest of de zaken die Hij meebrengt? Denk hierbij aan spreken in tongen, gebedsgenezing, wonderen etc. Gedurende deze week proberen we ons hier meer in te verdiepen. Ds. J. Werkman zal hier aanstaande zondag tijdens de erdienst over preken.
 
Afsluitend wil ik met u bidden:
 
Heilige Geest,
Dank U dat U altijd in ons wilt wonen en ons wilt leiden. Dank u dat wij niet in de kou staan als wij alleen zijn, want U bent overal bij. Geef dat wij de deur van ons geloof nooit op slot doen, maar altijd open staan voor u. Amen
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 2014

 

Beste gemeenteleden,

                                                                                         

Vorig jaar hebben velen van u meegedaan met het 40 dagen project en ook dit jaar willen we aandacht geven aan een project.

De kerkenraad heeft daar over gesproken en gezegd: Laten we het om en om doen: het éne jaar een 40 dagen-project en het andere jaar een zestal themazondagen aan de hand van een schets.

 

Dit jaar is er gekozen voor de schets:” Thuis in Gods huis" van ds. Gerrit Gunnink. Met als thema eigentijds gereformeerd zijn.

  

Inhoudelijk kent de schets:

o bijbelmeditaties (42 dagen)

o verwerkingsvragen en gesprekspunten

o korte gebeden

 

Wat houden de 6 thema zondagen nu precies in?

In 2013-2014 zullen we niet 6 weken achter elkaar een project draaien, maar verdeeld over het hele jaar. Ds. Werkman heeft hier een speciaal preekrooster voor opgesteld. Deze data zijn:

 

 

 

3 november 2014          Wie is de hoofdbewoner?

 

8 december 2014          Blij met beleving

 

12 januari 2014             Thuis in Gods huis

 

16 februari 2014            Charismatisch of profetisch?

 

30 maart 2014               De mooie oorlog

 

11 mei 2014                  Geef het door

 

Een ander verschil met het veertigdagenproject is, dat de gemeente-activiteiten niet stil gezet worden.

 

De kringleiders zullen benaderd worden om de kringen op de genoemde zondagen ’s avonds bij elkaar te roepen om het thema van die week te behandelen. De schets bevat voor elke dag van die week een bijbelmeditatie en biedt handvaten voor de avond middels gesprekspunten en vragen.

 

De bijbelgroepen wordt aangeraden om bij de eerste samenkomst overleg te plegen over de data waarop zij dit jaar bij elkaar willen komen, zodat er genoeg ruimte ontstaat om ook gebruik te maken van de oproep van de eigen kring.

 

Met vriendelijke Groet,

Gerard Tamminga

Voorzitter commissie gemeenteopbouw.