Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Zang kerstliederen op het Klepperplein donderdagavond 17 december

Net als voorgaande jaren willen we, de Baptisten gemeente en enkele leden van onze gemeente, kerstliederen zingen tijdens de koopavond van 17 december 2015 onder een grote tent op het Klepperplein.

We beginnen om 19.30uur (verzamelen om 19.15uur)

Om 20.00uur zullen we gezamenlijk het Ere zij God zingen.

En om 20.30uur sluiten we af.

Graag zouden we deze samenzang, samen met jullie GKv gemeenten zingen, zodat het aantal zangers nog groter mag wezen.

Wij organiseren het e.a. m.b.t de logistiek (overheid, elektriciteit, warme chocolade melk, vuurbakken, etc) en hebben een aantal enthousiaste muzikanten als begeleiders.

Maar ook daarin zouden we graag wat versterking ontvangen; muzikanten!!!

Een repetitieavond is gepland op vrijdagavond 11 december in de Sjaloomkerk, vanaf 20.00uur.

Wilt u mee zingen of mee spelen neem dan contact op met:

Dik BRIENEN

Schonekampstraat 2

7773 CV Hardenberg
0616284952