Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

De kerk als supermarkt?

En, had je wat aan de preek? Zo'n vraag wordt vaak gesteld na afloop van een kerkdienst. Het is natuurlijk goed als je dingen kunt herkennen in de preek of als je er wat van geleerd hebt, maar dat is niet het enige waar het in de kerk om draait. Je gaat niet alleen naar de kerk om er iets voor jezelf te halen, maar ook om er iets van jezelf te geven.

Het beeld van de kerk als een supermarkt waar je naar eigen behoefte geestelijk voedsel kunt halen, kom je in de bijbel niet tegen. Wie de brieven in het Nieuwe Testament leest, ontdekt dat er over de kerk wordt gesproken als een gemeenschap van gelovigen die God aan elkaar heeft gegeven om hem samen te dienen. Daarmee kun je de vraag: wat heb ik aan de kerk? dan ook aanvullen met: wat beteken ik voor de kerk?

In de eerste christelijke gemeenten waren TimoteĆ¼s en Titus twee gelovigen die zichzelf helemaal beschikbaar stelden voor de opbouw van de gemeente. Ook toen ging dat niet vanzelf - dat blijkt wel uit de tips en opmerkingen die ze via brieven ontvingen (lees bijv. 1 Tim. 3:1-13). Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente nemen, want als je op een afstandje zou blijven kijken hoe anderen het doen, zou het een puinhoop worden

commissie gemeenteopbouw