Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Kinderwerk gaat over de kinderen in onze kerkelijke gemeente. Kinderwerk gaat de gehele gemeente aan, iedereen in de kerk heeft er mee te maken en speelt hier een rol in. Sterker nog: de gemeente heeft een nadrukkelijke opdracht daar waar het gaat over de geloofsopvoeding van de (gedoopte) kinderen.

We willen onze kinderen groot laten worden samen met God.

We hopen dat ze Gods liefde en genade ervaren, leren begrijpen en gaan zoeken.

Binnen de gemeente is er daarom alle ruimte voor hen, om God te leren kennen en tot zegen te zijn. Kinderen zullen zich écht thuis en gewenst moeten voelen bij ons in de kerk.

Om de kinderen optimaal te bedienen, zijn de volgende “kinderengroepen” actief in onze gemeente:

 

“De Krummels”: Is bedoeld voor de aller jongsten die niet met hun ouders mee kunnen de kerkzaal in. Deze kinderen kunnen spelen, maar er zal ook aandacht zijn voor: luisteren naar liedjes, zingen, event. bijbelse verwerkingen/kleurplaat, etc. Een deel van de kinderen in de crèche zullen deelnemen aan de kleutercatechese, eens per 2 weken. (daar waar de ouders beslissen om het kind vanaf 2,5 jaar niet mee te nemen tijdens het eerste deel van de eredienst). Er is elke zondag crèche.

Het is mogelijk om het kind tijdens de collecte bij de crèche op te halen, zodat ook het kleine kind het slot van de kerkdienst mee maakt en Gods zegen mee krijgt.

 

“De Parels”: Voor de kinderen van 2,5 jaar (uit de crèche en uit de kerkzaal) t/m de kinderen uit groep 1 is er eens per 2 weken kleutercatechese in de ochtend. Voordat de preek begint gaan deze kinderen uit de kerkzaal.
De kinderen luisteren daar naar een vertelling op hun eigen niveau, leren een bijpassend lied en maken een verwerking. Er wordt gebruik gemaakt van een bestaande lesmethode. Daar waar het mogelijk is, is het de bedoeling aan te sluiten op het onderwerp van de dienst. Tijdens de collecte komen de kinderen met hun begeleiders terug in de kerkzaal. Ze krijgen hun eigen plek voorin de zaal zodat de predikant de mogelijkheid heeft om met de kinderen in gesprek te gaan over het geen ze geleerd hebben. De gemeente wordt hierdoor automatisch betrokken bij de kleutercatechese.

 

“De Schatgravers”: De kinderen van groep 2 t/m groep 4 gaan eens per 2 weken voor de preek de kerkzaal uit in de ochtenddienst. Daar wordt met hen aan de hand van een methode gewerkt, er wordt gezongen en een verwerking gemaakt, enz. Ook onderwerpen als: leren bidden en bijbellezen krijgen een plek in deze kindercatechese.

De kinderen leren hier ook het bidden voor elkaar (bij verjaardagen, ziekte, enz.). Eventueel punten van voorbede uit de eredienst kunnen we ook hier meenemen in het gebed.

 

“De Bijbelclub”: Eens per 2 weken gaan de kinderen van groep 5 t/m groep 8 tijdens de middagdienst voor de preek uit de kerkzaal. Daar wordt met hen net als bij de kindercatechese onderbouw op hun eigen niveau gepraat over het onderwerp van de preek zodat ze God meer en meer leren kennen.

 

Via de Jeugd pagina is deze indeling nu ook te zien