Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Synodebesluiten nu te lezen in e-magazine

 

banner_besluitenAls kerken geloven we dat we onderweg zijn. Onderweg naar meer eenheid, onderweg naar vrede en verdraagzaamheid, onderweg naar de jongste dag. Als je onderweg bent, volg je een bepaalde koers. De afgelopen synode heeft geprobeerd richting te geven aan het werk dat er in onze kerken gedaan wordt. Over diverse vraagstukken nam zij een besluit, in hoop daarmee de kerken te dienen. Deze besluiten staan eenvoudig weergegeven in een digitaal magazine dat u via internet kunt lezen. Er verschijnt ook een papieren versie waarin een aantal besluiten staan.

“Onderweg-zijn geeft beweging aan. God gaat van schepping naar nieuwe aarde. Op die weg mag de kerk mee en daarvoor is organisatie nodig. Graag willen we met allen die God dienen onderweg. We reizen met vreugde en willen ook in onze relaties de Here dienen op Zijn weg.” Ds. P. L. Voorberg (synodevoorzitter)

Bron: GKV.nl