Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

 

De missionaire organisatie IZB, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben gezamenlijk een paar van zulke websites ontwikkeld. Elke site heeft een eigen invalshoek: www.vragenovergeloven.nl; www.gelovenindekerk.nl; www.geloofengevoel.nl; en www.gelovenendoen.nl. Een netwerk van vrijwilligers is bereid om bezoekers ook digitaal te woord te staan. Maak er gebruik van.

 

 

Kun je je geloof ook digitaal communiceren?
Nog voor het ontbijt zijn de eerste mailtjes al verstuurd. En vlak voor het slapengaan zetten we nog even iets op Facebook. Een groot deel van onze dagelijkse communicatie verloopt digitaal. Via social media delen we ons hele leven: onze tijdsbesteding, ontmoetingen, hoogte- en (nou ja, vooruit) dieptepunten. Via twitter en Facebook geven we vrijmoedig onze mening. Ook over ons geloof. Al is dat soms lastig, want hoe leg je dat nu uit. Hoe verwoord je het precies?

 

 

Als collega’s vragen stellen
Waarom ga jij eigenlijk naar de kerk? Wat is bidden? Heeft het zin om te geloven? In het dagelijks leven kunnen vrienden en collega’s je allerlei vragen stellen over je geloof. Naar beste kunnen geef je een eerlijk getuigenis. Soms kan het daarbij behulpzaam zijn, om je gesprekspartners te attenderen op een website, waarin op een begrijpelijke manier dieper op de vragen wordt ingegaan.

 

De missionaire organisatie IZB, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben gezamenlijk een paar van zulke websites ontwikkeld. Elke site heeft een eigen invalshoek: www.vragenovergeloven.nl; www.gelovenindekerk.nl; www.geloofengevoel.nl; en www.gelovenendoen.nl. Een netwerk van vrijwilligers is bereid om bezoekers ook digitaal te woord te staan. Maak er gebruik van.