Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

ONTRUIMINGSPLAN GKV DE LEVENSBRON HEEMSE-MARSLANDEN
(Volgens NEN-norm NTA 8112-4)

In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van het kerkgebouw kan worden uitgevoerd. Indien blijkt dat door het gebruik van dit plan, bijvoorbeeld tijdens oefeningen, wijzigingen moeten worden aangebracht, dan wordt de gemeente hier nadrukkelijk over geïnformeerd.

Klik hier voor het gehele ontruimingsplan >>> 2014-06-20 - Ontruimingsplan Levensbron

(het ontruimingsplan wordt op dit moment aangepast, en verschijnt na de vakantie weer op de website)