Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Ex-bouwvakker Demétrio wérd rijk. Niet in de bouw. Hij werd geroepen, door God. Net zoals de vissers en de tollenaar die later discipelen werden van Jezus. Te midden van intimiderende drugsbenden in de sloppenwijken van Brazilië, biedt Demétrio de kinderen een kop thee, een broodje onbelegd én Jezus’ liefde aan. Met poppenkastpoppen gemaakt van afval vertelt hij Gods bevrijdende woorden. Demétrio creëert een plek om op adem te komen, temidden van alle rotzooi en ellende. Een zegen, voor deze kinderen

Samen met de kerken binnen de DZD (Drentse Zendingsdepuaten) heeft De Verre Naasten, als GKv, een warme relatie met de IPB, een grote Presbyteriaanse kerk in Brazilië. Deze kerk heeft veel aandacht voor evangelisatie. Een gemeente met 300 leden? Die heeft maar zo 3 kerkplanters in dienst. Talloze kerkplanters zijn al uitgezonden. Fantastisch toch! Onze ex-bouwvakker is een van deze kerkplanters.

Samen mogen wij het werk van deze evangelisten ondersteunen door gebed. Bid u mee? Dwars door geterroriseerde wijken, dwars door het WK-voetbal heen is God bezig met zijn kinderen. Wat geweldig dat wij deze kerkplanters mogen én kunnen ondersteunen!

Woensdag 12 maart a.s. is het weer Biddag. Vanuit De Verre Naasten proberen we ieder jaar rond Bid- en Dankdag aandacht te vragen voor één van onze projecten. In nauw overleg met de Drentse Zendingsdeputaten - zij onderhouden al jaren de contacten met de IPB en financieren (samen met De Verre Naasten) het werk in Brazilië -hebben we ervoor gekozen om op Biddag 2014 gebed en giften te vragen voor kerkplanters in Brazilië. Vandaar: Brazilië bidt!

 

Bid mee naar Biddag toe!
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ‘mee-bidders’ voor dit mooie werk! Daarvoor is een gebedsrooster samengesteld met Braziliaanse gebedspunten. Het gebedsrooster loopt van 5 maart t/m 12 maart. Om dagelijks een bijpassende Bijbeltekst en meditatie per e-mail te ontvangen, kunnen ‘mee-bidders’ zich aanmelden via
www.deverrenaasten.nl/biddag2014Helpen: Verlangen en kerkgroei
Helpt u ook mee het werk van kerkplanters mogelijk te maken? Bid mee en geef voor open harten, voedsel en onderdak, enthousiaste gemeenteleden en trainingen aan kerkplanters. Uw giften zijn welkom tijdens de collecte op Biddag of via giro 36 36 00 t.n.v. De Verre Naasten te Zwolle, o.v.v. Biddag, Brazilië bidt. Of online, via
www.deverrenaasten.nl/biddag2014.

Namens uw verre naasten: hartelijk dank!