Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Benefietconcert/Sing-in met SOS band (bekend v/d Focus avonden)

Sing-In:

Iedereen is van harte uitgenodigd voor een Sing-in/benefietconcert op vrijdag 21 maart

in GKV “de Levensbron”  te Hardenberg  in de wijk Marslanden.

De kerk is om 19:30 uur open, de avond begint om 20:00 uur.

Medewerking wordt verleend door de SOS band, bekend van Focus. De entree is € 2 per persoon en de opbrengst van deze avond komt in z´n geheel ten goede aan stichting ALS-Nederland.

In de pauze en na afloop is er o.a. koffie, fris, snoep,  koek en broodje hamburger/knakworst en allerlei leuke artikelen te verkrijgen.

O.a. de volgende liederen staan op het programma:

  • Sta op en prijs Hem (opw 619)
  • In de Hemel is de Heer
  • Ik hef mijn ogen op naar de bergen (opw 640)
  • 10.000 redenen

Maar ook:

  • Mag ik dan bij jou (van Claudia de Breij)
  • Pak maar mijn hand (van Nick en Simon)

En nog veel meer…..

TourduALS:

Vrijdag 30 mei gaat “team Hardenberg” met de fietsers Hans Snijder, Arjan en Anne Jürries voor dit goede doel de Franse berg de Mont Ventoux een aantal keren beklimmen onder het motto  “samen trappen we ALS de wereld uit”. Met deze sponsortocht gaan in totaal ruim 600 fietsers zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting ALS-Nederland.

Stichting ALS-Nederland:

De zenuw-spierziekte ALS is het afgelopen jaar veel in de media geweest, en terecht, er is nog steeds geen oorzaak en geneesmiddel gevonden. Er is veel onderzoek gaande,  waar veel  geld voor nodig is.

Hartelijk welkom vrijdag 21 maart a.s.!!