Inloggen
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heemse-Marslanden
De Levensbron

Wijs en verstandig omgaan met pastoraat en tuchtoefening. Hoe doe je dat?

Een onderwerp alleen voor ambtsdragers? Nee zeker niet. Velen maken zich zorgen over weg dwalende broers en zussen, jongeren of ouderen. Als het dichtbij komt in eigen gezin of familie een pijnlijke en soms niet te bespreken onderwerp. Een zorg voor de hele gemeente. Over dit onderwerp hopen de Kamper professoren Dr. A. de Bruijne en Dr. M. te Velde op donderdagavond, 20 februari 2014 te spreken voor gemeenteleden uit de classes Ommen en Hardenberg. Het belooft een avond te worden waarin we veel van elkaar kunnen leren en waarin we ook bemoedigd en getroost mogen worden. Voor deze avond is ruimte gereserveerd in het kerkgebouw "De Hoeksteen" van de GKv te Bergentheim.

Donderdag 20 februari, aanvang 20:00uur, vanaf 19:30uur koffie-/theedrinken.